Životní prostředí

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Péče o životní prostředí je jedním z hlavních základů našich programů společenské odpovědnosti. Do její aktualizace a sledování je aktivně zapojen vrcholový management. GHH-BONATRANS se řídí přísnými pravidly ochrany životního prostředí v samotných závodech i v jejich okolí.

Programy ekologické prevence zahrnují vzdělávání a výcvik zaměstnanců, pečlivé sledování a snižování dopadů na životní prostředí, prevenci možných nehod a mimořádných situací s dopadem na životní prostředí a zdraví. Pokrok, jehož dosahujeme v programech ochrany životního prostředí, je výsledkem aktivní účasti našich zaměstnanců na skupinových aktivitách.

Pravidelné modernizace výrobních závodů a zavádění nových technologií vedou k výraznému snížení ekologické stopy. Investujeme do výrobních linek a jejich vybavení i do dalších budov a zařízení. Řídíme se také přísnými pravidly pro nakládání s odpady. Systém nakládání s odpady a jeho provádění se pravidelně sleduje a přezkoumává.


BONATRANS pomáhá čistit Beskydy
28.04. 2016
Za podpory BONATRANS GROUP a.s. proběhla již podruhé nejrozsáhlejší úklidová akce s názvem „Poděkuj horám“.