Životní prostředí

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Péče o životní prostředí je jedním z hlavních základů našich programů společenské odpovědnosti. Do její aktualizace a sledování je aktivně zapojen vrcholový management. GHH-BONATRANS se řídí přísnými pravidly ochrany životního prostředí v samotných závodech i v jejich okolí.

Programy ekologické prevence zahrnují vzdělávání a výcvik zaměstnanců, pečlivé sledování a snižování dopadů na životní prostředí, prevenci možných nehod a mimořádných situací s dopadem na životní prostředí a zdraví. Pokrok, jehož dosahujeme v programech ochrany životního prostředí, je výsledkem aktivní účasti našich zaměstnanců na skupinových aktivitách.

Pravidelné modernizace výrobních závodů a zavádění nových technologií vedou k výraznému snížení ekologické stopy. Investujeme do výrobních linek a jejich vybavení i do dalších budov a zařízení. Řídíme se také přísnými pravidly pro nakládání s odpady. Systém nakládání s odpady a jeho provádění se pravidelně sleduje a přezkoumává.


V květnu jsme poděkovali horám
23.5.2019
BONATRANS se opět stal jedním ze sponzorů tradiční akce Poděkuj Horám. Zaměstnanci firmy spolu s dalšími pěti tisíci ...
Podpořili jsme výsadbu mladých dubů
1.4.2019
Třicet mladých dubů nově lemuje cestu z Petřvaldíku k lávce přes Odru. Zmíněný úsek je součástí prastaré ...
Podporujeme výsadbu stromořadí
29.10.2018
V sobotu 3.11.2018 proběhne výsadba pamětní lípy a stromořadí ke 100. výročí vzniku Československé republiky. ...
ČISTÉ BESKYDY
11.5.2018
Letošní čtvrtý ročník akce Poděkuj horám přilákal přes tři tisíce účastníků včetně zaměstnanců BONATRANS. Ti ...
BONATRANS pomáhá čistit Beskydy
28.4.2016
Za podpory BONATRANS GROUP a.s. proběhla již podruhé nejrozsáhlejší úklidová akce s názvem „Poděkuj horám“.

  • 1
  • 2