Akreditovaná laboratoř

KOMPLETNÍ SYSTÉM ZKOUŠEK

ZAMĚŘENÍ NA KONSTRUKCI

Osvědčená kvalita GHH-BONATRANS se týká především konstrukce produktů a výroby, a proto hraje v obou fázích klíčovou roli testování. Díky tomu, že ve vlastních zkušebnách máme veškeré potřebné zkušební vybavení, s hrdostí a rádi nabídneme našim partnerům větší pružnost i nižší náklady při zajištění všech zkoušek v souladu s předpisy a požadavky jejich zákazníků.

GHH-BONATRANS má mechanickou, metalografickou, nedestruktivní a únavovou zkušebnu, plně certifikovanou podle ILAC. Zároveň také spolupracujeme s řadou dalších renomovaných zkušebních a výzkumných laboratoří a ústavů.

Metalurgická zkušebna BONATRANS je certifikovaná podle ISO 17025:2018 jako samostatná a nezávislá zkušebna. Kromě poskytování služeb pro samotný GHH-BONATRANS, nabízí tato zkušebna své služby také externím zákazníkům.


ZKOUŠKY

MECHANICKÉ ZKOUŠKY

Ověření mechanických vlastností (našich) výrobků.

 • Zkouška tvrdosti dle Brinella
 • Zkouška tvrdosti dle Vickerse
 • Zkouška tvrdosti dle Rockwella
 • Zkouška rázem v ohybu
 • Zkouška tahem
 • Zkouška lomové houževnatosti
 • Zkouška padajícím závažím (neakreditovaná zkouška)
 • Zkouška ohybem (neakreditovaná zkouška)

METALOGRAFICKÉ ZKOUŠKY

Ověření struktury a čistoty materiálu (našich) výrobků.

 • Baumannova zkouška
 • Zkouška leptáním
 • Stanovení velikosti zrna srovnávací metoda
 • Stanovení podílu strukturních složek
 • Stanovení mikročistoty
 • Stanovení mikrostruktury (neakreditovaná zkouška)

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY

Tyto zkoušky ověřují, že výrobky nemají žádné povrchové a vnitřní vady.

 • Ultrazvuková zkouška
 • Magnetická zkouška
 • Zkouška metodou vířivých proudů - pro nápravy s podélným vývrtem (neakreditovaná zkouška)


ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY

Ověření chování materiálu při dynamickém namáhání včetně ověření odolnosti nátěrových systémů podle norem pro železniční průmysl.

 • Zkouška únavy kol
 • Zkouška únavy náprav
 • Zkouška únavy dvojkolí
 • Hodnocení odolnosti povlaku proti cyklickému mechanickému namáhání
 • Hodnocení odolnosti povlaku proti nárazům
 • Hodnocení odolnosti povlaku proti jeho štěrkování
 • Měření zbytkových napětí metodou rentgenové difrakce
 • Měření zbytkových napětí odvrtávací metodou
 • Brzdná zkouška
 • Zkouška tuhosti pryžových segmentů (neakreditovaná zkouška)
 • Laboratorní tepelné zpracování (neakreditovaná zkouška)

CHEMICKÉ ZKOUŠKY

Stanovení C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V, B, Ti, Zr, Co, W, Nb, As, Pb, Sn, Al metodou optické emisní spektrometrie.