Kvalita

KVALITA A CERTIFIKÁTY

KVALITA ZNAMENÁ BEZPEČNOST

Jasným a nezbytným předpokladem pro dodávky železničnímu sektoru je trvale vysoká kvalita výrobků a služeb. To platí obzvláště v případě železničních dvojkolí, které přímo ovlivňují bezpečnost železničních kolejových vozidel. GHH-BONATRANS považuje zajištění neustálého zvyšování kvality svých výrobků, služeb a systémů za jednu ze svých hlavních priorit. Jsme hrdí na kvalitu výrobků a služeb, které dodáváme. Bez nejvyšší možné úrovně kvality bychom nedosáhli našich obchodních úspěchů a celosvětové působnosti.

PŘESNOST A KONTROLA NA VŠECH STUPNÍCH

Prostřednictvím intenzivní spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli neustále pracujeme na zlepšování našich procesů, úrovně služeb a technologie našich řešení. Při průchodu výrobků celým výrobním procesem se provádí řada zkoušek a měření. Všechny výrobní kroky, od zkoušení surových materiálů a komponent až po přejímku zákazníkem, se pravidelně prověřují, aby se vyloučil jakýkoli zdroj poruchy a ztráty produktivity. Do procesu vývoje nových výrobků se neustále zapracovávají všechny výsledky a empiricky stanovené hodnoty z výroby a provozu. Každý výrobek, který opouští naše výrobní závody, je důkazem znalostí a dovedností těch, kdo jej vyvinuli, vyrobili a odzkoušeli.


INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
VYBRANÁ OPRÁVNĚNÍ OD PROVOZOVATELŮ KOLEJOVÉ DOPRAVY


*Integrovaný systém řízení je definován v rozsahu „Návrh a výroba železničních dvojkolí a jejich částí, dle příslušenství a specifikace zákazníka“,
z něhož je vyčleněn provoz Recyklace.