Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení obchodní partneři, návštěvníci,
níže naleznete veškeré informace o tom, jak společnosti BONATRANS GROUP a.s. a Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH nakládají s Vašimi osobními údaji. Chtěli bychom Vás ujistit, že tak činíme jen pro účely, pro které nám byly osobní údaje poskytnuty, k plnění povinností uložených nám právními předpisy či k ochraně našich oprávněných zájmů. Veškeré podrobnosti včetně toho, komu Vaše osobní údaje předáváme, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše práva s tím spojená, si může přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby.

Pokud Vás zajímá, jak provozujeme kamerové systémy k ochraně našeho majetku, pročtěte si, prosím, Informace o kamerovém systému.

Informace o tom, jak naše webové stránky používají cookies a další technologie, se můžete dozvědět v Informacích o používání cookies.

Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s právním řádem.

Máte též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů přímého marketingu nebo oprávněného zájmu.

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním informací o našich produktech, službách a událostech a novinkách týkajících se našich produktů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pokud Vám tyto informace zasíláme proto, že jste od nás zakoupili zboží či službu, máte právo vznést námitky proti tomuto použití Vašich kontaktních údajů, a my jej ukončíme.

Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

Kontaktní formulář pro ochranu osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme jen k vyřízení Vaší žádosti. Budeme je uchovávat po dobu nezbytnou k prokázání reakce na Vaši žádost.
Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby.