Udržitelnost


Zaměřujeme se na vývoj inovativních výrobků s delší životností a dalšími vylepšenými užitnými vlastnostmi, abychom svým dílem přispěli k ještě udržitelnější mobilitě.

Naším ultimátním cílem je nižší uhlíková stopa a nižší spotřeba energie, ale i nižší hlukové emise v celém životním cyklu dvojkolí.
ÚSPORY UHLÍKOVÉ STOPY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Inovativní výrobky snižují uhlíkovou stopu a zároveň šetří náklady provozovatelům kolejových vozidel.

Objemy CO2, které naši zákazníci ušetřili díky
inovativním výrobkům

Podíl inovativních výrobků s delší životností

V roce 2023 jsme se zavázali dlouhodobě snižovat uhlíkovou stopu. Na základě důkladné analýzy jsme definovali celkem 33 opatření ke snížení uhlíkové stopy. Jejich realizace nám do roku 2030 pomůže dosáhnout snížení emisí CO2 na výrobu průměrného výrobku o 20% v rozsahu Scope 1-2 ve srovnání s rokem 2021.CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Jakožto společnost působící v železničním odvětví se snažíme maximálně podporovat rozvoj tohoto ekologicky šetrného způsobu dopravy cestujících i nákladů.EMISE CO2 PRODUKOVANÉ V DOPRAVĚ

Uvedeno v gramech ekv. CO2 v přepočtu na osobokilometryE
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Více
S
SOCIÁLNÍ
VZTAHY
Více
G
ŘÍZENÍ
SPOLEČNOSTI
Více