Novinky

Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary

27.9.2023

Po dohodě s Římskokatolickou farností Karviná-Doly a za spolupráce se spolkem Stará Karviná, z.s. jsme přispěli ke zkulturnění části staré Karviné, zejména okolí objektu kostela sv. Petra z Alkantary.

Zaměstnanci společnosti - dobrovolníci investovali své úsilí, energii a pomohli svou prací a nasazením provést úpravu okolí objektu kostela sv. Petra z Alkantary.

Před zahájením prací nebyl vidět přilehlý rybník přes náletové křoviny, stromy a obrovské rákosí. Po čtyřech hodinách intenzivní práce je návštěvníkům této historické památky umožněn výhled na krásný rybník dotvářející atmosféru u „šikmého“ kostela.

Současně probíhaly práce na očistě zarostlého chodníku. Svou prací jsme zajisté přispěli k tomu, že stará Karviná se svým „šikmým“ kostelem sv. Petra z Alkantary bude nadále oblíbeným místem pro trávení volného času, vzdělávání, kulturu.

Odměnou nám všem byl zajímavý komentovaný výklad zaměřený na historii zaniklého města Karviná a také historií i současností pamětníka dávného města – kostela sv. Petra z Alkantary. Procházkou v interiéru kostela jsme si všichni mohli vyzkoušet působení onoho zvláštního optického klamu. 

News - Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary
News - Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary
News - Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary


Další novinky

Životní prostředí nám není lhostejné
8.4.2024
Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí ...
Monitory dechu pro novorozené děti
24.3.2024
Nadace Křižovatka předala celkem osmadvacet monitorů dechu Městské nemocnici v Ostravě. Na šest z nich přispěla ...
Partnerství s Jupiter Wagon
21.3.2024
Vývoj na Indickém trhu v posledních letech vedl ke změně orientace Bonatrans India (BIPL) z dodávek pro produkty osobní ...