Novinky

Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary

27.9.2023

Po dohodě s Římskokatolickou farností Karviná-Doly a za spolupráce se spolkem Stará Karviná, z.s. jsme přispěli ke zkulturnění části staré Karviné, zejména okolí objektu kostela sv. Petra z Alkantary.

Zaměstnanci společnosti - dobrovolníci investovali své úsilí, energii a pomohli svou prací a nasazením provést úpravu okolí objektu kostela sv. Petra z Alkantary.

Před zahájením prací nebyl vidět přilehlý rybník přes náletové křoviny, stromy a obrovské rákosí. Po čtyřech hodinách intenzivní práce je návštěvníkům této historické památky umožněn výhled na krásný rybník dotvářející atmosféru u „šikmého“ kostela.

Současně probíhaly práce na očistě zarostlého chodníku. Svou prací jsme zajisté přispěli k tomu, že stará Karviná se svým „šikmým“ kostelem sv. Petra z Alkantary bude nadále oblíbeným místem pro trávení volného času, vzdělávání, kulturu.

Odměnou nám všem byl zajímavý komentovaný výklad zaměřený na historii zaniklého města Karviná a také historií i současností pamětníka dávného města – kostela sv. Petra z Alkantary. Procházkou v interiéru kostela jsme si všichni mohli vyzkoušet působení onoho zvláštního optického klamu. 

News - Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary
News - Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary
News - Dobrovolnictví u „šikmého“ kostela sv. Petra z Alkantary


Další novinky

Zúčastnili jsme se výstavy Rail Business Days 2024 v Ostravě
14.6.2024
BONATRANS se i letos zúčastnil mezinárodní železniční konference a veletrhu RAIL BUSINESS DAYS v Ostravě.
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava
31.5.2024
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava je skvělá příležitost, jak stmelit kolektiv a zároveň přispět k ochraně přírody.
2. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024
23.5.2024
I v letošním roce jsme se zúčastnili prestižní soutěže organizované Klubem zaměstnavatelů Zaměstnavatel regionu 2024.