Řízení společnosti

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

V GHH BONATRANS vnímáme rozmanitost jako princip, který umožňuje lidem naplnit jejich potenciál bez ohledu na individuální odlišnosti. Věříme, že poskytování rovných příležitostí a podpora rozmanitosti a inkluze jsou přirozeným způsobem inovativního a udržitelného podnikání. Přistupujeme ke všem stejně, pokud jde o jejich práva a důstojnost. Odmítáme jakoukoli diskriminaci. Všechny naše aktivity a činnosti jsou pravidelně monitorovány, vyhodnocovány a transparentně komunikovány.

Zavazujeme udržovat pracovní prostředí otevřené všem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, národnost, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, politickou příslušnost, kulturní původ nebo členství v odborech.

Zaměstnanci mohou využít whistleblowingu v případě neetického či nelegálního chování v rozporu s Etickým kodexem.