Udržitelnost

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Politika životního prostředí je jedním z hlavních základů našich programů společenské odpovědnosti a je pravidelně sledována a aktualizována managementem.

Více

PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Našim zaměstnancům poskytujeme různé sociální a zdravotní programy a pozitivně ovlivňujeme různé aspekty jejich pracovního a osobního času.

Více

PÉČE O KOMUNITU

Naše podpora komunity zahrnuje širokou škálu sociálních oblastí: programy podpory dětí a mládeže, výukové programy, sportovní činnosti, kulturu atd.

Více

ETICKÝ KODEX

Pro GHH-BONATRANS a pro každého z nás je velmi důležité zachovat naši dobrou pověst a také posilovat vztahy založené na důvěře a vzájemné úctě.

Více

ETICKÁ LINKA

Etická linka slouží k hlášení neetického, nekorektního a protiprávního jednání. Je určena obchodním partnerům, třetím stranám, či široké veřejnosti.

Více