Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Pro GHH-BONATRANS a pro každého z nás je nesmírně důležité zachování dobré pověsti a také posilování vztahů založených na důvěře s lidmi i společnostmi, se kterými přicházíme do kontaktu.

Společnost GHH-BONATRANS se zavázala k neustálému zvyšování své hodnoty pro zákazníky, zaměstnance a další zúčastněné strany. Zároveň bude zachovávat vysokou úroveň etických norem.

My všichni se podílíme na tvorbě její reputace, nezávisle na tom, na které úrovni či pozici ve společnosti pracujeme.

Proto společnost GHH-BONATRANS od nás očekává odpovídající chování a jednání.

Všichni máme důležitou roli a musíme vynakládat dostatečné úsilí při zlepšování společnosti ve finanční, environmentální i společenské oblasti. Etický kodex se tedy týká všech zaměstnanců. Slouží k tomu, aby nám pomohl porozumět našim etickým a právním závazkům, se kterými se při práci setkáváme.

I když se tento kodex nezabývá všemi situacemi, které mohou nastat, jeho cílem je nastavit pravidla pro rozhodování v situacích, kdy není úplně zřejmé jak postupovat. Pravidla stanovená v tomto kodexu jsou závazná a každý z nás se jimi musí v relevantních momentech či aspektech řídit.