Etická linka

ETICKÁ LINKA

Etická linka slouží k hlášení neetického, nekorektního a protiprávního jednání. Je určena obchodním partnerům, třetím stranám, či široké veřejnosti k oznámení takových incidentů, které nejsou v souladu s Etickým kodexem společnosti.

Formulář není určen k hlášení problémů z oblasti běžného obchodního styku např. reklamačních stížnosti, nebo k vyřizování osobních sporů. Oznámení je možné podat zcela anonymně bez udání kontaktních údajů. Veškeré podněty podané prostřednictvím formuláře přijímají právník společnosti a specialista komunikace, kteří dále stanovují postup řešení. Ohledně výsledku šetření budete informováni pouze v případě, že na Vás zanecháte kontakt.

Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy a interními regulemi, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Dobrovolné údaje