Novinky

Whistleblowing

1.8.2023

Společnost BONATRANS GROUP a.s. v souladu se zákonem č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém hlášení protiprávního jednání.

Společnost určila příslušnou osobu k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení a pověřenou dalšími činnostmi dle Zákona.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné oznámit příslušné osobě podezření na protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti BONATRANS GROUP a.s., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje zákon č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v zákonem předvídaných oblastech.

 

Příslušnou osobou k přijímání a řešení oznámení byl určen Mgr. Petr Leitgeb, právník společnosti.

Oznámení o protiprávním jednání je možné učinit několika způsoby, a to:

-           prostřednictvím elektronického systém pro evidenci oznámení whistlelink dostupného zde: https://bonatransgroup.whistlelink.com

-           písemně poštou na adresu sídla společnosti Revoluční 1234, 735 94 Bohumín k rukám příslušné osoby

-           telefonicky na čísle +420 597 082 008

-           osobně příslušné osobě – po předchozí telefonické domluvě

 

Oznámení je možné rovněž za předpokladu splnění zákonných podmínek podat Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím jeho oznamovacího systému.Další novinky

Zúčastnili jsme se výstavy Rail Business Days 2024 v Ostravě
14.6.2024
BONATRANS se i letos zúčastnil mezinárodní železniční konference a veletrhu RAIL BUSINESS DAYS v Ostravě.
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava
31.5.2024
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava je skvělá příležitost, jak stmelit kolektiv a zároveň přispět k ochraně přírody.
2. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024
23.5.2024
I v letošním roce jsme se zúčastnili prestižní soutěže organizované Klubem zaměstnavatelů Zaměstnavatel regionu 2024.