Novinky

Whistleblowing

1.8.2023

Společnost BONATRANS GROUP a.s. v souladu se zákonem č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém hlášení protiprávního jednání.

Společnost určila příslušnou osobu k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení a pověřenou dalšími činnostmi dle Zákona.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné oznámit příslušné osobě podezření na protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti BONATRANS GROUP a.s., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje zákon č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v zákonem předvídaných oblastech.

 

Příslušnou osobou k přijímání a řešení oznámení byl určen Mgr. Petr Leitgeb, právník společnosti.

Oznámení o protiprávním jednání je možné učinit několika způsoby, a to:

-           prostřednictvím elektronického systém pro evidenci oznámení whistlelink dostupného zde: https://bonatransgroup.whistlelink.com

-           písemně poštou na adresu sídla společnosti Revoluční 1234, 735 94 Bohumín k rukám příslušné osoby

-           telefonicky na čísle +420 597 082 008

-           osobně příslušné osobě – po předchozí telefonické domluvě

 

Oznámení je možné rovněž za předpokladu splnění zákonných podmínek podat Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím jeho oznamovacího systému.Další novinky

BONAGRANTY 2023
30.6.2023
Letošní osmý ročník populárního grantu BONAGRANTY jsme odstartovali v dubnu a musíme říct, že jsme měli opravdu ...
Dobrovolnická činnost s klienty Domova Jistoty v psím útulku
15.6.2023
Ve spolupráci s ADRA, o.p.s. se tentokrát zúčastnili dobrovolníci – zaměstnanci BONATRANS GROUP a.s. s klienty Domova ...
BONATRANS se zúčastnil Rail Business Days
7.6.2023
Rail Business Days, mezinárodní veletrh se zaměřením na kolejová vozidla, moderní technologie a železniční ...