Novinky

Setkání bývalých zaměstnanců

12.10.2022

V říjnu se uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců BONATRANS GROUP a.s., na které dorazilo cca 150 důchodců a bývalých zaměstnanců, kteří byli pozvání Odborem personalistiky jako organizátorem akce.

Přicházeli s nadšením a vytvářeli kolem stolu uskupení s vazbou na bývalé pracovní skupiny ovlivněné současně i dlouholetými přátelskými vztahy. 

Akci zahájil člen představenstva Jakub Weimann přivítáním všech pozvaných, poděkováním za jejich práci, která je základem pro současnou prosperitu a rozvoj společnosti a v neposlední řadě za výchovu generace, která pokračuje v jejich práci, na kterou plynule navázala.

Všichni přítomní s velkým zaujetím a zájmem sledovali Jakuba Weimanna, který poskytl stěžejní informace doplněné obrazovou prezentací o naší firmě. Prezentace obsahovala podrobný přehled všech našich úspěchů, vývoje firmy, kde se v současnosti nacházíme a zejména plány do budoucna. 

Pak již následovala volná diskuze s přítomnými zástupci vedení za jednotlivé provozy, útvary a oddělení a s předsedou odborové organizace Lumírem Bečicou. Stranou nezůstaly ani vzpomínky na pracovní úspěchy z doby jejich působení ve společnosti.

Závěr akce byl tradičně spojen s výborným obědem včetně kávy a zákusků.

Spokojenost s akcí vyjadřovali bývalí zaměstnanci svým poděkováním již v průběhu akce a následně i korespondenčně. Jeden příklad za všechny:

„Rád bych poděkoval personálnímu odboru za zorganizování srazu seniorů. Bohužel to není obvyklou tradici v jiných společnostech. Vím, o čem mluvím, setkávám se s řediteli jiných bývalých závodů i jiných fabrik a poděkování seniorům skutečně není obvyklé.“

S pozdravem
Ing. Vilém Balcárek MBA

Tato setkání jsou každoročně velmi příjemnou součástí firemního života, vždy zazní plno milých a přátelských slov, všichni jsou rádi, že měli příležitost se opět setkat a společně zavzpomínat.

News - Setkání bývalých zaměstnanců
News - Setkání bývalých zaměstnanců


Další novinky

Zúčastnili jsme se výstavy Rail Business Days 2024 v Ostravě
14.6.2024
BONATRANS se i letos zúčastnil mezinárodní železniční konference a veletrhu RAIL BUSINESS DAYS v Ostravě.
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava
31.5.2024
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava je skvělá příležitost, jak stmelit kolektiv a zároveň přispět k ochraně přírody.
2. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024
23.5.2024
I v letošním roce jsme se zúčastnili prestižní soutěže organizované Klubem zaměstnavatelů Zaměstnavatel regionu 2024.