Novinky

Seminář SVAZU KOVÁREN ČR

19.11.2020

Ve dnech 30.9. – 1.10.2020 se pod záštitou SVAZU KOVÁREN ČR a za podpory BONATRANS uskutečnil 98. ročník odborného semináře tentokrát zaměřeného na speciální technologie ve volném kování a výrobu výkovků z nástrojových ocelí.

Ve dnech 30.9. – 1.10.2020 se pod záštitou SVAZU KOVÁREN ČR a za podpory BONATRANS uskutečnil 98. ročník odborného semináře tentokrát zaměřeného na speciální technologie ve volném kování a výrobu výkovků z nástrojových ocelí.

Program byl rozdělen do dvou bloků. V rámci první části se konal samotný seminář společně s prezentacemi jednotlivých firem. Druhý den byla pro účastníky semináře připravena exkurze firmy BONATRANS. Zhruba 30 hostů mělo kromě jiného možnost si projít provoz firmy a prohlédnout jednotlivé technologie. „Příspěvek o válcování kol a náprav a jejich tepelném zpracování přednesl Ondřej Kratochvíl, technolog kovárny. Semináře se zúčastnili také kolegové z investic, nákupu a výzkumu a vývoje. Díky patří všem, kteří se podíleli na úspěšné prezentaci BONATRANS během přípravy i realizace semináře a prohlídek provozů“, uvedl Marcel Ujfaluši, vedoucí marketingu. Hosté tak měli kromě jiného možnost si projít provoz firmy a prohlédnout  jednotlivé technologie.

 „SVAZ KOVÁREN ČR sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření kovů za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru.

News - Seminář SVAZU KOVÁREN ČR
News - Seminář SVAZU KOVÁREN ČR


Další novinky

Životní prostředí nám není lhostejné
8.4.2024
Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí ...
Monitory dechu pro novorozené děti
24.3.2024
Nadace Křižovatka předala celkem osmadvacet monitorů dechu Městské nemocnici v Ostravě. Na šest z nich přispěla ...
Partnerství s Jupiter Wagon
21.3.2024
Vývoj na Indickém trhu v posledních letech vedl ke změně orientace Bonatrans India (BIPL) z dodávek pro produkty osobní ...