Novinky

Seminář SVAZU KOVÁREN ČR

19.11.2020

Ve dnech 30.9. – 1.10.2020 se pod záštitou SVAZU KOVÁREN ČR a za podpory BONATRANS uskutečnil 98. ročník odborného semináře tentokrát zaměřeného na speciální technologie ve volném kování a výrobu výkovků z nástrojových ocelí.

Ve dnech 30.9. – 1.10.2020 se pod záštitou SVAZU KOVÁREN ČR a za podpory BONATRANS uskutečnil 98. ročník odborného semináře tentokrát zaměřeného na speciální technologie ve volném kování a výrobu výkovků z nástrojových ocelí.

Program byl rozdělen do dvou bloků. V rámci první části se konal samotný seminář společně s prezentacemi jednotlivých firem. Druhý den byla pro účastníky semináře připravena exkurze firmy BONATRANS. Zhruba 30 hostů mělo kromě jiného možnost si projít provoz firmy a prohlédnout jednotlivé technologie. „Příspěvek o válcování kol a náprav a jejich tepelném zpracování přednesl Ondřej Kratochvíl, technolog kovárny. Semináře se zúčastnili také kolegové z investic, nákupu a výzkumu a vývoje. Díky patří všem, kteří se podíleli na úspěšné prezentaci BONATRANS během přípravy i realizace semináře a prohlídek provozů“, uvedl Marcel Ujfaluši, vedoucí marketingu. Hosté tak měli kromě jiného možnost si projít provoz firmy a prohlédnout  jednotlivé technologie.

 „SVAZ KOVÁREN ČR sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření kovů za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru.

News - Seminář SVAZU KOVÁREN ČR
News - Seminář SVAZU KOVÁREN ČR


Další novinky

Úspěšná prezentace na technickém semináři Žesnadu
16.2.2023
Sdružení ŽESNAD.CZ pořádalo dne 15.2.2023 již druhý ročník technického semináře Seminář se věnoval novinkám v ...
BONATRANS GROUP a.s. mezi Českých 100 nejlepších firem
2.12.2022
2. prosince proběhl již 27. ročník soutěže Českých 100 nejlepších.
Dvojkoláci a Movember
30.11.2022
Movember je charitativní a každoročně se konající genderově zaměřená akce.