Novinky

Ocenění v soutěži Průmysl 4.0

18.12.2023

BONATRANS nedávno zaznamenal mimořádný úspěch.

Za projekt „Nová linka na obrábění železničních kol“ byl oceněn v prestižní soutěži Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

„Ocenění potvrzuje, že jsme technologickou špičkou v oboru. Úspěšná realizace je dokladem nejenom technického umu našich zaměstnanců v Bohumíně a spolupracujících dodavatelských firem, ale také našeho dlouhodobého závazku k trvale udržitelné výrobě a efektivitě. Projekt je skvělým příkladem modernizace a investice do průmyslu, které přináší výhody pro všechny zainteresované strany“, shrnuje Mateusz Heczko, manažer investic.

V říjnu t.r. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, v rámci panelové diskuze o Průmyslu 4.0, Mateusz projekt představil veřejnosti. V prosinci pak během Konference Průmysl 4.0 v praxi ocenění za projekt převzal. Více informací o inovativním projektu je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=zsWywPkMDtM&t=11062s

Pro kontext připomeňme, že na stejném místě byla do jara roku 2020 provozována stará linka. Za čtyřicet let se na ní vyrobilo přes 2 miliony kol. Nová linka s roční kapacitou 60 tis. kol je v provozu od května 2022 a pracuje na ní padesátka lidí. Její koncepce vznikala v posledních letech provozu staré linky a realizační část celé investice zabrala dva roky. Ocenění náleží všem, kteří se na projektu podíleli.

 

News - Ocenění v soutěži Průmysl 4.0
News - Ocenění v soutěži Průmysl 4.0
News - Ocenění v soutěži Průmysl 4.0


Další novinky

Dobrovolnictví v ZOO Ostrava
31.5.2024
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava je skvělá příležitost, jak stmelit kolektiv a zároveň přispět k ochraně přírody.
2. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024
23.5.2024
I v letošním roce jsme se zúčastnili prestižní soutěže organizované Klubem zaměstnavatelů Zaměstnavatel regionu 2024.
Zástupci dopravních podniků navštívili BONATRANS
24.4.2024
Ve dnech 24.-25.4.2024 proběhlo 64. zasedání odborné skupiny TRAMVAJE při Sdružení dopravních podniků ČR.