Novinky

Jarní konference

23.4.2023

BONATRANS se pravidelně účastní konferencí zaměřených na kolejovou dopravu ve Střední Evropě.

Prezentace našich inovativních výrobků na konferenci v Brně

Tématem sedmého ročníku této konference byl očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě. BONATRANS GROUP a.s. prezentoval trendy v oblasti železničních kol, náprav a dvojkolí, mimo jiné 3. generaci napěťově optimalizovaných kol z naší konstrukční školy BONA313 určené pro nápravové zatížení 25 tun, které váží pouhých 313 kg a je aktuálně nejlehčím kolem pro nákladní dopravu na trhu a jeho verziBONA320 vybavenou nejnovějším vysoce účinným kroužkovým tlumičem hluku BONASILENCE®R+ navrženým pro opakované použití. Účastníkům konference jsme představili rovněž výhody indukčně kalených náprav BONAXLE® a kol z inovativních jakostí oceli BONASTAR® s velmi nízkými náklady na životní cyklus díky jejich výrazně vyšší životnosti ve srovnání s běžnými výrobky. Zájem vzbudily rovněž naše nátěrové systémy BONACOAT ®. Vzhledem k probíhajícímu projektu výstavby VRT tratí v ČR zaujaly rovněž naše reference v oblasti dodávek inovativních dvojkolí, kol a náprav pro celosvětově známé vysokorychlostní vlaky jako ICE, TGV, HEMU.

 

Mezinárodní sympózium ve Slovinsku

S obdobným obsahem se BONATRANS zúčastnil tradičního středoevropského sympozia zaměřeného na brzdové systémy kolejových vozidel. Přednáška na téma inovace ve dvojkolí sklidila obdobně pozitivní ohlas. Devatenáctý ročník ve Slovinsku přivítal vice než stovku železničních expertu.

 

Účast BONATRANS GROUP a.s. na setkání železničních odborníků

Letos proběhl 9. ročník tradičního odborného setkání „Železnice Pardubice“, kterého se zúčastnili rovněž zástupci naší společnosti. Tato akce se uskutečnila v aule Univerzity Pardubice, jejíž Dopravní fakulta v tomto roce slaví již 30 let od svého založení. Kromě zástupců osobní a nákladní dopravy, infrastruktury a státních orgánů prezentovali nové trendy v oblasti kolejových vozidel výrobci jako ALSTOM, ŠKODA TRANSPORTATION. Z pohledu uhlíkové stopy díky dosud nepřekonané účinnosti tohoto řešení i nadále zůstanou dominantou elektrifikovaných tratí v EU elektrické jednotky EMU. Pro neelektrifikované tratě výrobci nabízejí aktuálně dvě varianty pohonu a to HMU/HEMU využívající vodík a pro kratší vozební ramena pak BEMU určené pro kombinovaný provoz pod trolejí a na neelektrifikovaných tratích, popř. plně bateriové BMU pro provoz na neelektrifikovaných tratích. Společným cílem výrobců vozidel pro osobní dopravu je najít efektivní řešení pro zachování lokálních neelektrifikovaných tratí v České republice ale i v jiných státech.

Pro všechny tyto moderní jednotky BONATRANS GROUP a.s. dodává a nabízí výrobky s velmi nízkými náklady na životní cyklus, ať už se jedná o kola z inovovaných jakostí oceli BONASTAR® nebo indukčně kalené nápravy BONAXLE®. Díky optimalizované hmotnosti naše kola snižují spotřebu energie, což je zásadní zejména u bateriových jednotek pro osobní dopravu.

 

News - Jarní konference


Další novinky

Dobrovolnictví v ZOO Ostrava
31.5.2024
Dobrovolnictví v ZOO Ostrava je skvělá příležitost, jak stmelit kolektiv a zároveň přispět k ochraně přírody.
2. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024
23.5.2024
I v letošním roce jsme se zúčastnili prestižní soutěže organizované Klubem zaměstnavatelů Zaměstnavatel regionu 2024.
Zástupci dopravních podniků navštívili BONATRANS
24.4.2024
Ve dnech 24.-25.4.2024 proběhlo 64. zasedání odborné skupiny TRAMVAJE při Sdružení dopravních podniků ČR.