Volná místa

VEDOUCÍ INVESTIC

 

 

 

 • Máte zkušenosti se zpracováním investičních záměrů a podkladů pro strategická rozhodnutí ve vazbě na obchodní, ekonomickou, technickou a výrobně provozní strategii firmy?
 • Máte zkušenosti  se zajišťováním projektové přípravy, řešení majetkoprávních vztahů, správních rozhodnutí a povolení podle investičních záměrů vč. studií proveditelnosti?
 • Zabezpečoval jste činnosti spojené s uvedením projektu do provozu v souvislosti s kolaudací, odstraňováním vad a nedodělků?
 • Máte zkušenosti s vedením, motivaci, hodnocením a kontrolou výkonu podřízených zaměstnanců v rámci svěřeného oddělení ?

 

Pak možná hledáme právě Vás!

Budete řídit kolektiv pracovníků investic, komunikovat s externími i interními zákazníky, zajišťovat zpracování a řízení projektu vč. studií proveditelnosti, zpracovávat technická zadání, realizovat poptávkové řízení a výběr oslovených firem, shromažďovat a spolu vyhodnocovat nabídky, řídit jednání s firmami, organizovat schválené investiční akce, zajišťovat nezbytná povolení a stanoviska státních orgánů, orgánů samosprávy a dalších dokumentů vyplývajících z legislativy ČR a EU.

Výsledkem Vaší práce bude koordinace technologické přípravy stavební výroby, toků materiálů, zajištění realizace investičních akcí, modernizace výrobního zařízení ve společnosti, spolupráce při motivovaní podřízených a v konečném důsledku zvýšení konkurence schopnosti společnosti.

 

Pro tuto pozici nutně potřebujete:

 • VŠ vzdělání zaměření oboru stavební inženýrství, oboru pozemní stavby, strojní inženýrství nebo logistika
 • praxe v oblasti předvýrobní a výrobní přípravy stavebních zakázek
 • pokročilou znalost práce s PC (MS Office)
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (min. B2)
 • velmi dobré komunikační schopnosti, spolehlivost, flexibilitu, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení
 • aktivní přístup, schopnost reagovat na změny, samostatné rozhodování
 • schopnost vést a rozvíjet podřízené v kolektivu

 

Pokud budete úspěšní, čeká Vás:

 • zodpovědná práce, na které závisí produktivní a efektivní výrobní výkon společnosti
 • práce v mezinárodní dynamické společnosti
 • motivující mzdové ohodnocení včetně zaměstnaneckých výhod dle platné Kolektivní smlouvy
 • odborný růst a osobnostní rozvoj.

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete Váš životopis na e-mail:  kariera@ghh-bonatrans.com nebo prostřednictvím osobního dotazníku na našich webových stránkách - viz níže "přihláška na poziciů.

Informujeme Vás, že pro účely tohoto výběrového řízení bude naše společnost BONATRANS GROUP a.s., IČ 27438678, se sídlem Revoluční 1234, Bohumín 735 94, zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro potřebu výběru vhodného zaměstnance na konkrétní inzerovanou pozici. Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které zpravidla nepřekročí 3 měsíce. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás taktéž informujeme, že máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.


Přihláška na pozici

Přihláška na pozici