Akreditovaná laboratoř

KOMPLETNÍ SYSTÉM ZKOUŠEK

ZAMĚŘENÍ NA KONSTRUKCI

Osvědčená kvalita GHH-BONATRANS se týká především konstrukce produktů a výroby, a proto hraje v obou fázích klíčovou roli testování. Díky tomu, že ve vlastních zkušebnách máme veškeré potřebné zkušební vybavení, s hrdostí a rádi nabídneme našim partnerům větší pružnost i nižší náklady při zajištění všech zkoušek v souladu s předpisy a požadavky jejich zákazníků.

GHH-BONATRANS má mechanickou, metalografickou, nedestruktivní a únavovou zkušebnu, plně certifikovanou podle ILAC. Zároveň také spolupracujeme s řadou dalších renomovaných zkušebních a výzkumných laboratoří a ústavů.

Metalurgická zkušebna BONATRANS je certifikovaná podle EN ISO/IEC 17025:2005 jako samostatná a nezávislá zkušebna. Kromě poskytování služeb pro samotný GHH-BONATRANS, nabízí tato zkušebna své služby také externím zákazníkům.


ZKOUŠKY

MECHANICKÉ ZKOUŠKY

Ověření mechanických vlastností (našich) výrobků.

 • Zkoušky tvrdosti (podle Brinella, Vickerse, Rockwella)
 • Zkouška rázem v ohybu
 • Zkouška tahem
 • Zkouška lomové houževnatosti
 • Zkouška padajícím závažím

METALOGRAFICKÉ ZKOUŠKY

Ověření struktury a čistoty materiálu (našich) výrobků.

 • Baumannova zkouška
 • Makroskopická zkouška leptáním
 • Stanovení mikrostruktury
 • Stanovení velikosti zrna
 • Stanovení podílu strukturních složek
 • Stanovení mikročistoty

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY

Tyto zkoušky ověřují, že výrobky nemají žádné povrchové a vnitřní vady.

 • Ultrazvuková zkouška
 • Magnetická zkouška
 • Zkouška metodou vířivých proudů (pro nápravy s podélným vývrtem)


ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY

Ověření chování materiálu při dynamickém namáhání podle norem pro železniční průmysl.

 • Únavová zkouška dvojkolí, nápravy nebo kola
 • Únavová zkouška pryží odpruženého kola za rotace
 • Odolnost povlaku vůči cyklickému mechanickému namáhání

ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKY

Ověření odolnosti materiálu a povlaků podle norem pro železniční průmysl a další zkoušky potřebné pro ověření výrobků a výrobních procesů.

 • Zkouška tuhosti pryžových segmentů
 • Odolnost povlaku vůči nárazům
 • Odolnost povlaku vůči jeho štěrkování
 • Laboratorní tepelné zpracování

CHEMICKÉ ZKOUŠKY

Stanovení C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V, B, Ti, Zr, Co, W, Nb, As, Pb, Sn, Al metodou optické emisní spektrometrie.